این كتاب مروری است بر سرگذشت دو تن از فرزندان رضاشاه "علیرضا "و "فاطمه" كه سرنوشت و زندگی تقریبا مشابهی داشتند" .علیرضا "فرزند تاج‌الملوك دختر تیمورخان میرپنج بود و بعد از شمس و محمدرضا و اشرف به دنیا آمده بود، اما "فاطمه "دختر ملكه عصمت دولتشاهی بود .رضاشاه از این زن فرزندانی چون عبدالرضا، احمدرضا، فاطمه، محمدرضا و حمیدرضا داشت .سرخوردگی علیرضا و فاطمه، ازدواج با زن و مردی غیر ایرانی، و سرنوشت اندوهبار، وجه مشترك آن دو بود .نویسنده كه به نظر می‌رسد تا حدودی با اعضای خاندان پهلوی، به ویژه فاطمه و علیرضا آشنایی داشته، در این كتاب مفصل سرگذشت آنها را به رشته تحریر كشیده و بدین طریق گوشه‌هایی از تاریخ و دربار پهلوی را بازگو كرده است .

ناگفته‌های عصر دو پهلوی

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved