نسل جوان ایرانی نسلی است که هنوز ناشناخته مانده است، حال آن‌که در بسیاری از کشورهای جهان از یک سو، مسئلهٔ جوانان موضوعی است برای پژوهش‌های دانشگاهی و از سوی دیگر، یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری اجتماعی.
پژوهشگران مسائل جوانان پیرو یکی از دو جناح عمدهٔ نظری‌اند: آن‌ها که مسائل جوانان امروز را ناشی از قرارگرفتن در مرحلهٔ خاصی از چرخهٔ زندگی می‌دانند و آن‌ها که معتقدند به‌دلیل تغییرات اجتماعی جوامع، چرخهٔ زندگی به یک شکل برای تمام نسل‌ها تکرار نمی‌شود.
این کتاب، در پرتو این دو دیدگاه نظری، به بررسی وضعیت جامعهٔ جوانِ ایرانی و مقایسهٔ آن با وضعیت جوانان کشورهای مصر، ترکیه، انگلستان، کانادا و ایالات متحده می‌پردازد. در این مسیر، با استفاده از نتایج دوره‌های مختلف پیمایش ارزش‌های جهانی و نیز پیمایش‌های مختلف در کشور ایران، به‌ویژه پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و اطلاعات حاصل از سرشماری‌ها، میزان رضایت جوانان ایرانی از زندگی‌شان، میزان احساس آزادی، وضعیت زندگی اجتماعی، دغدغه‌های اقتصادی و مالی، برخورد آن‌ها با مسائل سیاسی، مذهبی، جنسیتی و موارد متعدد دیگر بررسی شده  است.

نسل ایکس: بررسی جامعه‌شناختی نسل جوان ایرانی

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved