این کتاب عمده‌ترین رویکرد‌ها را درباره تحلیل فیلم و تمایز میان «عامه پسند» و غیر عامه پسند را بر مبنای مواضع نظری معرفی می‌کند. در هر فصل از رویکردی مشخص صحبت می‌شود اما این رویکرد‌ها از نظر تاریخی منفصل و قابل تفکیک نیستند. این کتاب کوشیده است تا نقاط اشتراک و هم پوشی‌های این رویکد‌ها را نشان دهد. نظریه‌ای که برخی ویژگی‌های رویکرد دیگر را رد می‌کند، احتمالن برخی دیگر از فرضیه‌های آن را دست نخورده باقی می‌گذارد.

 

همانطور که ریموند ویلیمز نشان داده، یکی از مشکلات واژه «عامه پسند» این است که دو معنای کاملا متفاوت به خود گرفته است که اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند؛معنای قدیمی این واژه به چیزهایی برمی گردد که به عامه مردم مربوط می شود، اما بعدها مورد دوم «مورد گسترده» یا «محبوب» نیز به آن اضافه شده است.

 

نظریه فیلم عامه‌پسند

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved