کتاب حاضر که درآمدی بر مباحثات جدید در روابط بین‌الملل به‌شمار می‌رود کوششی است برای نشان دادن این‌که چرا هر کس خواهان حل مسائل سیاست خارجی است باید نظریه‌های روابط بین‌الملل و مسائل فلسفی مطرح در تعیین نحوهٔ انتخاب بهترین نظریه را بشناسد. کتاب حاضر پرسش‌هایی را دربارهٔ سیاست‌گذاری پیش می‌کشد که هدف از آن‌ها واداشتن محققان و دانشجویان به تأمل انتقادی دربارهٔ فرض‌ها و باورهایی است که شالودهٔ توصیه به سیاست‌گذاری‌های خاص را تشکیل می‌دهد.

این کتاب پیوندهای مشخصی را که میان انتخاب سیاست‌ها و اصول نظریه‌های روابط بین‌الملل وجود دارد و نیز پیوندهای دیگری را که با دعاوی فلسفی ناظر بر نحوهٔ انتخاب بهترین نظریه وجود دارد نشان می‌دهد. از این گذشته، کتاب حاضر با رساندن مسائل سیاست خارجی به مباحثات معاصر دربارهٔ سرشت و بنیادهای نظریه روابط بین‌الملل، محققان و دانشجویان را به ابزارهای ضروری برای تحلیل استدلال‌های رقیب مجهز می‌سازد.

نظریه و زبر نظریه در روابط بین‌الملل

20,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved