به‌راستی چه اتفاقاتی می‌افتد شخصی‌ترین و درون‌ترین رمان‌های شماری از نویسندگان مطرح جهان خصلت عام پیدا می‌کنند و اجتماع را بازتاب می‌دهند و برعکس اجتماعی‌ترین آثار عده‌ای به اثری تبدیل می‌شود که بر اساس درون‌نگری و درون‌کاوی فردیت شکل می‌گیرد؟

چرا این دو سویه به راحتی در شماری از آثار نمود پیدا می‌کند در حالی‌که بسیاری از اهل قلم از ترس اجتماعی جلوه‌کردن آثارشان و برای سیاسی‌نشدن متن خود از امر واقع اجتماعی می‌گریزند؟ در این کتاب بیشتر به آثاری پرداخته شده است که این دوسویه‌نگری برجستگی خاصی پیدا کرده است و می‌تواند رهنمودی برای خواننده باشد؛ خاصه برای نویسندگان جوان که استعدادشان نیاز فراوانی به ذخایر متنوع اعم از داستان یا نقد داستان دارد. 

(نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان (جلد اول

16,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved