به‌راستی چه اتفاقاتی می‌افتد شخصی‌ترین و درون‌ترین رمان‌های شماری از نویسندگان مطرح جهان خصلت عام پیدا می‌کنند و اجتماع را بازتاب می‌دهند و برعکس اجتماعی‌ترین آثار عده‌ای به اثری تبدیل می‌شود که بر اساس درون‌نگری و درون‌کاوی فردیت شکل می‌گیرد؟

چرا این دو سویه به راحتی در شماری از آثار نمود پیدا می‌کند در حالی‌که بسیاری از اهل قلم از ترس اجتماعی جلوه‌کردن آثارشان و برای سیاسی‌نشدن متن خود از امر واقع اجتماعی می‌گریزند؟ در این کتاب بیشتر به آثاری پرداخته شده است که این دوسویه‌نگری برجستگی خاصی پیدا کرده است و می‌تواند رهنمودی برای خواننده باشد؛ خاصه برای نویسندگان جوان که استعدادشان نیاز فراوانی به ذخایر متنوع اعم از داستان یا نقد داستان دارد. 

(نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان (جلد اول

€16.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved