رجمه و انتشار داستان های کوتاه امروز جهان می تواند نمونه هایی از سلیقه ها و نگاره های فعلی را در عرصه داستان های کوتاه بدست دهد. کتاب نقشه هایت را بسوزان سومین مجموعه از داستان های برگزیده معاصر است که به این شیوه با ترجمه این قلم منتشر می شود؛ کتاب نقشه هایت را بسوزان شامل نه داستان است که بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ در نشریات آمریکایی و کانادایی منتشر شده است.

نقشه‌هایت را بسوزان

€12.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved