میراث مکتوب - نهج الادب تألیف حکیم نجم الغنی خان رامپوری با تحقیق و تصحیح دکتر زهره مشاوری از مجموعۀ متون علمی در سال ۱۳۹۶ در دو مجلد منتشر شده است.

همانگونه که سرزمین شبه قاره برای تذکره نویسی و فرهنگ نویسی فارسی بسیار سزاوار بوده و مولفان شبه قاره در این زمینه‌ها بهترین آثار را تألیف کرده‌اند، در دستور نویسی نیز کارنامۀ مولفان شبه قاره بس بلند و تحسین برانگیز است. یک نگاه اجمالی به فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان تألیف استاد احمد منزوی و کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره گواه راستین این ادعاست.

تدوین دستور زبان فارسی در شبه قاره در ابتدای قرن ۱۱ هجری آغاز شد، وقتی جمال الدین حسین اینجوی شیرازی، مولف ایرانی مقیم هند، در مقدمۀ فرهنگ جهانگیری مباحث دستوری را پیش کشید و این کتاب را در دو نوبت تألیف و تجدید نظر کرده، به پادشاهان تیموری هندوستان یعنی اکبر و جهانگیر تقدیم کرد و اما نخستین کتاب مستقل دستور زبان فارسی که در شبه قاره تألیف شده اصول فارسی تالیف عبدالصمد ملتانی  در سال ۱۱۱۱ هجری است. در حالیکه در ایران یک قرن و نیم پس از این تاریخ به دستور نویسی پرداختهاند.

(نهج الادب - مجموعه متون علمی ۱ (۲ جلد

SKU: 978943728250
30,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved