همانگونه که از نام کتاب پیداست این کتاب روایتی از زندگی آخرین پادشاه ایران محمدرضا پهلوی است . متن کلی کتاب به صورتی داستان وار نوشته شده ولی به طور دقیق زندگی شاه را بررسی میکند . استفاده از روایت داستان گونه بر جذابیت کتاب افزوده است . به عنوان پیشگفتار و توضیح هر فصل جملات یا پاراگراف هایی از نمایشنامه های شکسپیر استفاده شده که مربوط به موضوع فصل پیش رو است . کتاب به روایت پیوسته تاریخی پایبند نیست و هر فصلی مجزا بررسی میشود.

نگاهی به شاه

€34.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved