همانگونه که از نام کتاب پیداست این کتاب روایتی از زندگی آخرین پادشاه ایران محمدرضا پهلوی است . متن کلی کتاب به صورتی داستان وار نوشته شده ولی به طور دقیق زندگی شاه را بررسی میکند . استفاده از روایت داستان گونه بر جذابیت کتاب افزوده است . به عنوان پیشگفتار و توضیح هر فصل جملات یا پاراگراف هایی از نمایشنامه های شکسپیر استفاده شده که مربوط به موضوع فصل پیش رو است . کتاب به روایت پیوسته تاریخی پایبند نیست و هر فصلی مجزا بررسی میشود.

نگاهی به شاه

34,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved