شب از نيمه گذشته بود و كتاب‌فروشی را داشتند مي‌بستند. آخرين مشتري‌ها حساب مي‌كردند و مي‌رفتند. ليديا پای صندوق تنها بود و مشغول اسكن كردن باركدهای یک دسته كتاب جلد نرم آموزش بچه‌داري كه دختر نوجواني مي‌خواست بخرد. دخترك آبله‌رو بود لب‌هايش پوسته پوسته شده بودند. پول نقد داد و ليديا لبخند زد، ولي چيزي نگفت. نپرسيد آن ديروقت شب جمعه یک دختر تنها در كتاب‌فروشی چه میكند.

نیمه‌شب در کتاب‌فروشی افکار نورانی

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved