«نیوتن فیلسوف» پژوهشی است فلسفی در تاریخ فلسفه؛ که جنبه های تازه ای از آثار فلسفی این ریاضی دان و فیزیک دان را آشکار می کند. «نیوتن فیلسوف» در سی سال اخیر، اولین پژوهش به زبان انگلیسی درباره ی اندیشه های فلسفی «نیوتن» است. «نیوتن» نه تنها در اوایل دهه ی هفتاد قرن هفدهم (۸۰-۱۶۷۰) تفسیرهای بسیاری در برابر فلسفه ی طبیعی «دکارتی» و فلسفه ی مکانیکی دوران خود تدوین کرد؛ بلکه موضوع های اصلی مباحث فلسفی قرن آینده (قرن هیجدهم) را به تنهایی چه برای موافقان، چه برای مخالفان خود تعیین کرد.

نیوتن فیلسوف: پژوهشی در اندیشه‌های فلسفی نیوتن

€19.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved