هایدگر(تاریخ و حقیقت در هستی و زمان) بیستمین کتاب از سلسله کتاب‌های "فیلسوفان بزرگ" انتشارات راتلج است. به گفته جاناتان ری نویسنده‌ی کتاب حاضر، بزرگ‌ترین ماجراهای اندیشه‌ی سده‌ی بیستم را می‌توان پانوشت‌هایی بر هستی و زمان شمرد و او خود در این شرح درخشان و روشن می‌کوشد استدلال‌های عمده این اثر را، بی‌آنکه ذره‌ای از تندی و تیزی ناسازه‌های برآشوبنده‌ی آن بکاهد، به زبانی روشن توضیح دهد.

هایدگر و هستی زمان

€8.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved