این کتاب برگردانی است از متن انگلیسی هذیان‌ها که خود نویسنده آن را از زبان فرانسه به انگلیسی ترجمه کرده است. هر یک از هشت بخش کتاب شاید پاره‌هایی باشند از یک کابوس بزرگ که مجموعه‌ی کلی را شکل می‌دهند. خواننده‌ای که با سایر آثار بکت آشنایی- ولو سطحی- داشته باشد، در درک این متن‌ها با مشکل کمتری مواجه خواهد شد؛ چه در یکایک سطرهای کتاب، اشارت‌هایی به نوشته‌های قبلی بکت پنهان است. در این اثر، نویسنده از روی عمد و به‌دلیلی که بر دوستدارانش پوشیده نیست، ساختار نحوی نوشته‌ها را درهم ریخته و با خلق اثری غیرمنسجم، به‌شیوه‌ای نوین از داستان‌نویسی دست یافته است. گفتارجامع نیکولتا پیردو تحت عنوان «مکمل‌های آثار متعالی» پیرامون اثر حاضر و تحلیل موشکافانه‌اش که در انتهای این کتاب آمده است، خواننده را قادر می‌سازد دیدی بازتر به ویرانه‌هایی داشته باشد که نویسنده سعی در آفرینش آن داشته است.

هذیان‌ها

6,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved