آدم‌های این رمان، برای گذشتن از خاطرات دور یا نزدیک خود ناچارند به بازخوانی آن‌ها بپردازند. «هرس» در عین روایت اصلی، چندین روایت فرعی را هم در برمی‌گیرد.

رمان «هرس» در ۱۸ فصل نوشته شده است.

در قسمتی از این رمان می‌خوانیم:

صبح رسول مادرش را کنار کشید و گفت بروند، دخترها را هم با خودشان ببرند. رسول می‌خواست روزهای سهتایی بودنشان با شرهان را برای نوال بسازد. میخواست نبودنش در این سه ماه را جبران کند. میخواست از اول زندگی کنند. مثل همان روزهای شیرینی که شرهان دنیا آمده بود. میخواست زنش نوالِ همان روزها بشود. میخواست زندگی یادش بیاید. ام رسول گفت «پَه فکر کردی تنهایی از پس بچه شیرخشکی برمی آی؟»

نوال شنید و رسول اشکهایش را دید که روی صورتش برق زد. رسول گفت «برمی آم یومّا. نشد میگمت برگردی. تو هم خسته شدی خو. یه دو روز برو.»

ام رسول گفت «خودت میدونی یوما.» و رفت به آشپزخانه که برای چند وعدهشان غذا بگذارند. رسول رفت سراغ جمع کردن ساک دخترها. اَمَل نحس بود. نمیخواست برود. گفت «مدرسه دارم. مدرسه هم نرم برا ئی پسرت؟»

از روز قبل که رسول برگشته بود امل به او روی خوش نشان نداده بود. توی اتاقش مانده بود و بیرون نیامده بود و به ام رسول هم کمک نکرده بود. گوشوارهاش را با تشر گوشش انداخته بود. رسول زد پس سرش.

هرس

€7.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved