کتاب شرح زندگی و سیاه بختی زنان افغانی و تا یک حدودی وضعیت افغانستان در سال‌های اخیر می‌باشد. شخصیت‌های اصلی کتاب مریم و لیلا هستند. مریم دختر نامشروع یکی از پولداران هرات از خدمتکارش می‌باشد. در زمانی کودکی مریم هنوز جنگ در افغانستان شوع نشده. مریم ننگ پدرش است و از خانه رانده شده. او نماد زندگی زنی از طبقه پایین افغانستان در زمان صلح است که اواخر عمر خود را نیز رد جنگ طی می‌کند. لیلا دختری از یک خانواده روشن فکر افغانیست که از‌‌ همان کودکی جنگ بر او سایه می‌افکند. نمادی از زندگی زنان دوران جنگ سرنوشت مریم و لیلا به هم گره می‌خورد...

هزار خورشید تابان

€28.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved