سبک و سیاق داستان‌های یاماموتو غالبا با هایکوهای ژاپنی مقایسه می‌شود، از این جهت که ترکیبی از آرایه‌های ادبی چون استعاره و صور خیال و کنایه است، با وجود این، به هیچ وجه شرط ایجاز فرو گذاشته نشده و به اطناب و انحراف از موضوع اصلی نزدیک نمی‌شود. در داستان‌هایش به ندرت موضوعاتی می‌یابید که از شناخت مردم عادی فراتر رود. توصیف زندگی روزمره و کشف تازگی در موضوعات عادی، ساده‌گرایی، صراحت بیان، ایماژهای تحریک کننده، و کشف لحظه‌ها و توصیف عناصر طبیعت، بیش از پیش سبکش را به سبک شعری هایکو نزدیک می‌کند و نام مجموعه داستان‌های کوتاه او با عنوان «هفده هجا» در واقع برگرفته از ساختار عروضی شعر هایکو ژاپنی است.

هفده هجا

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved