داستان، شرح زندگی دو نسل است؛ یکی، نسل دانشجوی هندی (بنگالی) با مجموعه ارزشها و باورهای جاافتاده‌ی جامعه‌ی سنتی زادگاهش، که در اواخر دهه ی ۶۰میلادی به قصد تحصیل و اقامت به امریکا مهاجرت می‌کند و همسرش که بنا به مصلحت اندیشی بزرگترها و بدون اینکه نقش موثری در رقم زدن این سرنوشت داشته باشد به او می‌پیوندد و دیگری، نسل فرزندان ایشان که ارزش‌ها و اعتقادات خویش را با نسبت‌هایی نابرابر (به نفع فرهنگ میزبان) از هردو فرهنگ اخذ می‌نمایند. شرایط خاص زندگی ایشان به نوعی هم دامنه‌ی دید و تجربه‌ی ایندو نسل را وسیع‌تر می کند و هم چالش‌هایی را پیش رویشان قرار می‌دهد که در مسیر زندگی بسیاری از افراد که هرگز تجربه زندگی در فرهنگ بیگانه را پیدا نمی‌کنند به نسبت کمتر یا محدودتری پدیدار می‌شود.

همنام

29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved