شيوه‌ي رزم در هر فرهنگي، نمايانگر نوع نگرش آن مردم به «دشواري» است. از نگاه سون جو، استراتژيست جنگيِ بزرگ چين باستان، رزم مقوله‌هاي فراتر از درگيري با سلاحهاست، تمام فلسفه‌ي سون‌جو در کتاب هنر رزم، بحث در اين است که چگونه مي‌توان قبل از آنکه نخستين تيغ را از نيام کشيد در جنگ پيروز شد.

هنر رزم

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved