شيوه‌ي رزم در هر فرهنگي، نمايانگر نوع نگرش آن مردم به «دشواري» است. از نگاه سون جو، استراتژيست جنگيِ بزرگ چين باستان، رزم مقوله‌هاي فراتر از درگيري با سلاحهاست، تمام فلسفه‌ي سون‌جو در کتاب هنر رزم، بحث در اين است که چگونه مي‌توان قبل از آنکه نخستين تيغ را از نيام کشيد در جنگ پيروز شد.

هنر رزم

€11.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved