مجموعه داستان‌های کوتاه نویسندگان جهان.

 

«داستانی است که نمی‌توانم بگویمش. من زبان ندارم و داستان، داستان تقریبا فراموش‌شده‌ای است که گاهی به یادم می‌افتد.» داستان درباره سه مرد است، در خانه‌ای در یک خیابان. اگر می‌توانستم حرف بزنم، می‌توانستم داستان را با آواز بخوانم، می‌توانستم آن را در گوش زن‌ها و مادرها زمزمه کنم، می‌توانستم در خیابان بدوم و آن را بارها و بارها تعریف کنم. زبانم میذتوانست آزاد شود و پشت دندان‌هایم تلق‌تلاق صدا بکند...

هوای قطبی: گزیده داستان‌های کوتاه جهان

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved