این کتاب (۱۳۸۱)، مجموعه ۶۰ داستان كوتاه به هم متصل است كه شامل ۱۲ فصل، و هر فصل ۵ داستان با شكلي از ساعت و برج هاست. نقش عناصر تصویری و پیرامتنی در تکمیل بخش های ناگفته داستانی، از جمله شگردهای مطرح شده در اینگونه داستان نویسی است.

 از مشخصه های این کتاب می توان به حضور نظام زبان تصويري، اتصال خرده داستان ها به يك كل يكپارچه، ساختارهاي روايي نامتعارف و ساختمندي پيرامتن هاي داستاني متفاوت كه باعث ايجاد وحدت در عين تكثر مي شود، اشاره کرد.

در اين مجموعه گونه ديگري از داستان نويسي معرفي مي شود كه داستان شدگي عناصر پيرامتني از ويژگي هاي بارز آن است.

وقتم کن که بگذرم

€11.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved