داستان‌هاي گردآمده اين مجموعه، کم‌و‌بيش دو قرن تاريخچه‌ي داستان کوتاه را با آغاز از شنل گوگول در برمي‌گيرند. گرچه گزينش در ميان شاهکارهاي فراواني که در اين دوسده آفريده شده‌اند دشوار است و به ناچار برخي از آثار برجسته بيرون مي‌مانند، باز هم دو ملاک اصلي گزينش داستان‌ها رعايت شده است: هر يک از داستان‌ها دستاوردي برجسته به عنوان يک اثر هنري است، و گذشته از اين، هر داستان حادثه‌اي مهم در تکامل تاريخي داستان کوتاه شمرده مي‌شود. به اين ترتيب نمونه‌هايي گرد آمده‌اند که به راستي نماينده‌ي نوع ادبي داستان کوتاه هستند و در کنار مقدمه و افزوده‌هايي که براي داستان‌ها نوشته شده، براي داستان‌نويسان و خوانندگان و دوست‌داران داستان مفيد و کارساز مي‌توانند بود. پيش‌گفتاربلند کتاب بيش‌تر اطلاعات فني لازم را به دست مي‌دهد و اثر هر نويسنده با پيش‌گفتاري کوتاه همراه است که همراه معرفي او، به تحليل و ارزيابي اثر مي‌پردازد.

يك درخت يك صخره يك ابر

39,90€Price
 • نویسنده : گروه نویسندگان

  مترجم : حسن افشار

  داستان کوتاه

  ناشر : مرکز 

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved