«پاهای آویزان آن زن» شامل ۱۰ داستان با نام‌های «زن‌ها جگر دوست ندارند»، «پاهای آویزان آن زن»، «بزرگ و برزو»، «همه چیز مثل رویا بود»، «چوری»، «چیزی که هست و نیست»، «قفس»، «عاقلی از قفس پرید»، «دویدن از ایرانشهر تا خود انقلاب» و «شهاب‌ها» است.

زبان داستانها ساده، راوی آنها اول شخص است. داستانهای این مجموعه بیشتر با تاکید بر جنبه های درونی شحصیت ها نوشته شده است. راوی‌ در این داستان‌ها بیش از آنکه دغدغه قصه گویی داشته باشند به بازگو کردن احساسات درونی و دیدگاه های شخصی خود می پردازد که در زمان معاصر و حال و هوای شهری می گذرد.

پاهای آویزان آن زن

5,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved