زمستان پنبه‌زن ابرهاست و پاییز آرایشگر درختان. خانه‌ام دربرابر دید همگان قرار دارد و دوستان بر مژه‌هایم سر می‌خورند و به‌ قدر توانایی خویش ستاره گرد می‌آورند، هنگامی‌ که به‌ سوی تختگاه می‌روند. پدرم باغبان همسایگان است که درختان را تنها در کناره‌ی دیوارهاشان می‌کارد و سیب‌ها را می‌گذارد تا بالای دیوارها برآیند و از میان پرچین، کودکان را تماشا کنند.

پاییز آرایشگر درختان

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved