شهروند آتنی با نام های اولپیدس و پیستتاروس از زندگی در آتن به ستوه آمدند. این دو آتنی به نزد اپوپس می‌روند و طرح تاسیس جامعه‌ای را ارائه می‌کنند. اپوپس پیشنهادهایی می‌دهد که توسط اولپیدوس رد می‌شود. عاقبت اپوپس به آنها پیشنهاد زندگی با پرندگان را می‌دهد. پیستتاروس که تا کنون ساکت بوده از حکومت پرندگان بر دنیا صحبت می‌کند.

پرندگان

€10.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved