اگر قرار باشد روزی اوضاع دنیا سر و سامانی بگیرد، ما باید بتوانیم هشت سال اول کودکی انسان را از اصول و اساسی برخوردار کنیم و بر مبنای پایه‌ هایی استوار کنیم تا سلامت روانی فرزندمان را در هشت سال اول تامین و تضمین کنیم. از جانب دیگر اگر عقل و خرد، در زندگی انسان نقش اساسی و اصولی داشته باشد، کار جهان به نظم و ترتیب و محبت و عدالتی می ‌کشد که بیشتر ما آن را آرزومندیم و انتظار داریم. به همین علت این سلسله مطالب برای بیان تحقق این مهم بیان می شود. 

پرورش، تعلیم و تربیت: تولد تا ۳ سالگی

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved