هر شب توی آن خانه می‌چرخم. گاهی به تاریکی اتاقم می‌خزم و توی اتاق کنار تلفن می‌نشینم. توی تاریک روشنای آنجا به کلکسیون پروانه‌ها نگاه می‌کنم که به دیوار روبرو آویزان شده است. زنم توی اتاق کناری است. به اتاق من نمی‌آید. فقط توی اتاق خودش می‌ماند. صدای صندلهایش را می‌شنوم که روی فرش از این‌طرف اتاق به آن‌طرف کشیده می‌شود. تلفن زنگ می‌زند. صدای گرفته زنم روی پیغام‌گیر می‌گوید: ما خانه نیستیم، لطفا تماس نگیرید.

!پشت سرت را نگاه نکن

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved