سووشون از جمله آثار ادبی بخت‌یارِ دهه شگفت انگیزِ چهل خورشیدی است. این رمان تا سال 1393 به چاپ نوزدهم رسید. در ایران تخمین زده شده که تاکنون بیش از پانصدهزار نسخه از سووشون به فروش رسیده و همچنان در لیست کتابهای پرفروش قرار دارد. سووشون به هفده زبان متفاوت در دنیا ترجمه شده است. بیشتر مقالات، نقدها، بررسی ها و یادداشت هایی که درباره سووشون نوشته شده اند، در یک چیز هم نظر هستند؛ «سووشون یکی از ماندگارترین آثار ادبی فارسی است». برخی از نویسندگان این مطالب برای تأیید این ادعا از عبارت «به گواه تاریخ» استفاده می کنند، آنها تاریخ را شاهد می گیرند بر ماندگاری سووشون. نکته این که قریب به اتفاق افرادی که بر اهمیت سووشون تأکید دارند، «برتاریخی بودن» و «واقع گرابودن» سووشون تأکید می ورزند. تاریخی بودن دو معنا دارد؛ در معنای اول به تاریخ آفرینش اثرو در معنای دوم به بازتاب تاریخ در متن اثر اشاره دارد.
 

پنجاه سال بعد سووشون

13,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved