...از ساعت پنج که به خانه رسید، یک راست رفت توی اتاقش و شروع کرد به خواندن کتاب خانم نویسنده. داستان کتاب برایش خیلی جالب بود. تا حالا داستان عاشقانه نخوانده بود.

پدرش می گفت: اینا چرت و پرته؛ فکرتو خراب می کنه!

دو صفحه که می خواند، برمی گشت و جمله ای را که خانم نویسنده روی صفحه ی اول کتاب برایش نوشته بود، می خواند:
این نسخه را به جوان فداکار، آقا رضا هدیه می کنم. «دل آرام»...

پیتزای برشته

€7.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved