لذت خواندن رمان وقتی کامل می‌شود که خواننده با عناصر و اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی رمان آشنا باشد؛ قراردادها و قواعد بیانی آن را بشناسد و از شیوه‌هایی که رمان‌نویسان به کار می‌گیرند تا در اثر خود انسجام و وحدت ایجاد کنند‌، مطلع باشد. او باید بداند که چه نوع رمانی را برای خواندن به دست گرفته است و چگونه وارد تجربه‌ی دنیای داستان خواهد شد. این کتاب می‌کوشد خواننده را با این عناصر و قواعد آشنا کند و به ما بیاموزد که خواندن تحلیلی رمان نه‌تنها از لذت خواندن آن نخواهد کاست که بر آن خواهد افزود.

پیش‌درآمدی بر شناخت رمان

€6.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved