در اين حماسه، زنده و بي‌جان با هم مي‌پيچند، در شرايطي كه هميشه بي‌جان بر جاندار پيروز مي‌شود. يكي از مهم‌ترين مضامين اين كتاب مقابله انسان و دولت است. انسان كوچک و ناتوان و درمانده و ترحم‌انگيز و زخم‌پذير و مردنی است و دولت قدرتمند و غول‌آسا و همچون كوه زخم‌ناپذير و جاويدان است و به صورت لوبيانكا و آشويتز يا حزب يا رهبر كه خودنيم خدايي است تظاهر مي‌كند. اما چشمه اميد نخشكيده است، زيرا به كوري چشم ديكتاتور بي رحم و با وجود دستگاه ضد انساني كاغذباز و بر همه كار توانا، زندگي در كوچك‌ترين و گمنام‌ترين واحد جامعه، در دل فرد ساده‌دل و انسان‌دوست باقي و شكوفاست.

پیکار با سرنوشت

€69.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved