در اين حماسه، زنده و بي‌جان با هم مي‌پيچند، در شرايطي كه هميشه بي‌جان بر جاندار پيروز مي‌شود. يكي از مهم‌ترين مضامين اين كتاب مقابله انسان و دولت است. انسان كوچک و ناتوان و درمانده و ترحم‌انگيز و زخم‌پذير و مردنی است و دولت قدرتمند و غول‌آسا و همچون كوه زخم‌ناپذير و جاويدان است و به صورت لوبيانكا و آشويتز يا حزب يا رهبر كه خودنيم خدايي است تظاهر مي‌كند. اما چشمه اميد نخشكيده است، زيرا به كوري چشم ديكتاتور بي رحم و با وجود دستگاه ضد انساني كاغذباز و بر همه كار توانا، زندگي در كوچك‌ترين و گمنام‌ترين واحد جامعه، در دل فرد ساده‌دل و انسان‌دوست باقي و شكوفاست.

پیکار با سرنوشت

69,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved