آدم تيره بختي كه جنازه‌ي قطعه قطعه شده معشوقش را در چمداني گذاشته و بي‌آنكه خود بخواهد يا بداند آن را به جاي نامعلومي مي‌برد. شما اسم اين را می‌گذاريد زندگي؟ كه هر كدام از ما جنازه‌ي يك نفر را بر دوش داريم؟ سوار بر قطار به جاي نامعلومي مي‌رويم كه نه مبدا آن را مي‌دانيم و نه مقصدش را. دلمان را به اين خوش كرده‌ايم كه زنده ايم. چقدر بر پريان كه در برابر چشمانمان آزادانه مي‌رقصند بي توجهيم و خيال مي‌كنيم آن‌ها را نديده‌ايم. چقدر بر پولك‌هاي طلايي آفتاب نگاه مي‌كنيم و فكر مي‌كنيم هرگز از آفتاب پولك طلايي نريخته است و چقدر به هستي بي‌اعتناييم...

پیکر فرهاد

€13.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved