آسمان ورزخ چال همچنان تيره و هوا نفس‌گير بود. مردم، سست و درمانده، دست به هيچ كاري كه كار باشد نمي زدند... «خدايا، چه كنيم؟ اين فصل سال كه موسم باران نيست. اين ابرها آمده اند چه كنند؟ [نه مي بارند، نه مي روند!]. هوا مانده و گندزده است. چرا يك نفس باد خنك از دامن كوه نمي فرستي كه جاني بگبريم و به كار و زندگي‌مان برسيم؟!. ديگر وقت درو است. برگ و ساقه گندم دارد زرد مي‌شود!...»

(چال (مجموعه ۴ قصه

8,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved