سخن از مرده‌اى مى‌گوییم که سهمى از سخن داشته است. یعنى مرده از هستى فیزیکى‌اش جدا شده امّا نتوانسته است از آن قسمت از هستى‌اش که زبان ساخته است جدا شود. چراکه زبان، منظومه‌ى کلامى حرف، خود در آن موقع چیزى جدا شده از واقعیّت بود و حیاتى ماورایى داشت. پس نام مردگانى را بر زبان مى‌آوریم که هستى‌شان جزئى از زبان بوده است. و زبان، حیاتِ مرگ است.

چهره پنهان حرف

€15.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved