چه سینما رفتنی داشتی یدو؟ متشکل از 15 داستان کوتاه است که نام کتاب از اولین داستان این مجموعه انتخاب شده است. همراهان، چارلیتری، فنا فنا، رنگ ماه پریده بود، نرقه و ضیافتی برای مردگان عناوین داستان‌های ابتدایی این مجموعه هستند. از شنبه تا جمعه، ای صاحب فال، شوکت، عکس، به خاطر یک تکه استخوان، آقای هرمان به قتل می‌رسد، فال و فلو نیز نام دیگر داستان‌های کوتاهی هستند که از آذرآیین در این مجموعه منتشر شده است.

چه سینما رفتنی داشتی یدو؟

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved