اگر لذت‌بخشي را اولين وظيفه داستان بدانيم، در اين رمان خواننده شاهد روايتي سرخوشانه و لذت‌بخش است؛ رماني كه به مسائل مهم اجتماعي با نگاهي طنزآلود و كنايي مي‌نگرد تا دو بعد يك اثر داستاني موفق را همزمان در كنار هم داشته باشد: لذت‌بخشي در حوزه حسي و دعوت به انديشيدن در حوزه عقلي. 

چه کسی بود صدا زد بنجی

€8.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved