حال خوشی داشتم. همه را از بالا می‌دیدم. زن دوستم را که غش‌غش می‌خندید و دامنش تا بالای پاهای‌اش پس رفته بود؛ آن پسره‌ی دیگر که کنج اتاق وا رفته بود و دهانش همین‌جور بیخودی می‌جنبید. جسته گریخته شنیدم می‌گفتند: یکی دیگه بار بزنم؟! "من چسبیدم به سقف. به‌خدا. "دهانم را بازکردم لامپ را بخورم که مغزم کار کرد: "بابا خیلی داغه‌ها!" دهنم بسته شد و دندان‌هایم تقّی صدا کرد. مثل سنگ‌های سیمانی لحد که می‌خوابند روی گور. گفتم: "گرمه! می‌خواین بچرخم بادتون بزنم؟" هرهر خندیدند.

چند برگ از این کتاب را اینجا در گوگل‌بوکز بخوانید.

کاباره‌ی عدم

8,54€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved