اشتفان تسوایک برای آنکه تاروپود کتاب کالون و قیام کاستلیون را فراهم بیاورد، رویدادی از رویدادهای جگرخراش تاریخ را برگزیده است. داستان زنده زنده سوختن موجودی به نام میشل سروه پروتستان را در میان خرمن آتش برگرفته است. جنایتی که به اراده پروتستانی دیگر صورت پذیرفته است و تسوایک پیش از هر چیز برای آن در مقام انتخاب این موضوع بر آمده است که آن روح خشونتی را که تعصب به بار می آورد، به باد مذمت بگیرد.

کالون و قیام کاستلیون

SKU: 9789643053116
€15.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved