از جمله آرمیتاژ بود و آن عبارت است از یک ضلع قصر زمستانی مشرف بر رودخانه نیوا، مشتمل بر بیوتات عدیده مزین به زیورهای لازمه که صنایع غریبه و تحف مرسله دول خارجه را در آنجا جمع کرده‌اند و هر که هر وقت بخواهد به تماشای آنجا می‌رود. خسرومیرزا کوتاهی روز در زمستان به پنج ساعت و ربع می‌رسد، کوتاهی شب هم در تابستان معلوم می‌شود. سیف‌الملک در امر لباس، زیاد از سایر امور امساک دارند و همین لباس‌های جزئی را ظاهرا همیشه پاک و پاکیزه نگاه می‌دارند. میرزاابوالحسن روح شهر کلاف پیچیده‌ای از عناصر دیدنی و نادیدنی‌ست و در شکل‌گیری این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویر خیالی که از سن‌پترزبورگ در ذهن همه ما نقش بسته است از توصیفات و غافلگیری‌هایی پدید آمده که ایرانی‌های پیشین سوغات آورده‌اند. گزارش اولین مواجهه با شهر موضوع این کتاب است؛ سن‌پترزبورگ مسافران قاجاری. کتاب «سن‌پترزبورگ موزیکانچی دارد» چهارمین جلد از مجموعه «تماشای شهر» است که در هر جلد از خلال گزیده سفرنامه‌ها، نگاه ایرانی به هویت یکی از شهرهای دور را ترسیم می کند

سن پترزبورگ موزیکانچی دارد: ‌سن پترزبورگ به روایت مسافران دوره قاجار

€14.90Price
 • نویسنده: علی‌اکبر شيروانی

  ناشر: نشر اطراف

  سفرنامه

  ادبیات فارسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

  ۲۱۲ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved