«اندرسن خیلی زود نویسنده نویسنده ‌ها شد، تنها داستان‏ گوی نسل خود بود که مهرش را بر سبک و دیدگاه نسل بعد از خود باقی گذاشت. همینگوی، فاکنر، ولف، استاین ‏بک، کالدول، سارویان، هنری میلر و… بی‏ شک مدیون اندرسن‏‌اند و نام هر یک از آنها شاید نماینده ده ‌ها نام دیگر باشد.»

«لحظاتی از زندگی امریکائیان وجود دارد که اندرسن اولین و آخرین توصیف ‏کنندۀ آن‌ها بوده است.»

کتاب عجایب

16,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved