"کشتار بی‌گناهان" نمایش‌نامه‌ای است از نبرد میان خیر و شر که با هدف انتقاد از وضع نا‌بسامان جوامع بشری در فاصله دو جنگ جهانی، نوشته شده است. سارویان با تکیه بر این اندیشه که یکی از علل جنگ و خونریزی در جدا کردن راه سیاست و هنر از یک‌دیگر است به تصنیف چنین کتابی دست زده است. در صحنه نخست طرحی از رستوران کروک شنک نمایان می‌گردد. آرچی صاحب رستوران یک روز طی اعلامیه‌ای درمی‌یابد که محل کسبش به دادگاه عدالت تبدیل شده است. دیکتاتور‌ها در این دادگاه بساط خود را می‌گسترانند و با انجام اصلاحات خانمان‌سوز خود را سرگرم می‌کنند. آنان در مبارزه با فقر و بیکاری با کشتن فقیر و در مقابله با بزهکاری با کشتن بزهکار و به منظور کنترل رشد عاطفی و فکری و معنوی فرد و جامعه، هنرمندان و اندیشمندان را نابود می‌سازند. می‌مولی یکی از دوستان آرچی در مقابل اعمال بیرحمانه قاضیان دروغین به مخالفت برمی‌خیزد و بی‌هیچ هراسی از قدرت مخوف اعضای دادگاه، به صورت پلیس قضایی سیلی می‌زند. او به همراه، آرچی و رز یکی از مشتریان رستوران سعی دارند کودکی را که محکوم به اعدام شده است نجات دهند، اما ...

کشتار بی‌گناهان

€9.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved