در دوران رواج برده‌داري در آمريكا، آقاي شلبي، مزرعه‌دار خوش‌قلب، بدهكار مي‌شود و سفته‌هايش به دست مردي مي‌افتد كه تاجر برده است. ليزا كه از قضيه مطلع شده، شبانه به همراه فرزندش مي‌گريزد، اما عموتام كه اربابش را درک مي‌كند، به فروش خود اعتراضي نمي‌كند، اگرچه نمي‌داند چه سرنوشت تلخي در انتظارش است...

کلبه عمو تام

€19.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved