در دوران رواج برده‌داري در آمريكا، آقاي شلبي، مزرعه‌دار خوش‌قلب، بدهكار مي‌شود و سفته‌هايش به دست مردي مي‌افتد كه تاجر برده است. ليزا كه از قضيه مطلع شده، شبانه به همراه فرزندش مي‌گريزد، اما عموتام كه اربابش را درک مي‌كند، به فروش خود اعتراضي نمي‌كند، اگرچه نمي‌داند چه سرنوشت تلخي در انتظارش است...

کلبه عمو تام

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved