«مجموعه‌ی حاضر گردآمده‌ای‌ست از غزل‌های نوآیین من،‌ در برگیرنده‌ی کولی‌واره‌ها، طبل بی‌مرگی، نامه‌ها و  عاشقانه‌ها که از کتاب‌های "خطی ز سرعت و از آتش"، "دشت ارژن" و "یک دریچه آزادی" گزین شده است و شاید دلخواه کسانی باشد که جنبه‌ی عاطفی و تغزلی را در شعر بیشتر می‌پسندند.» شعری از این مجموعه: «بالا گرفته کار جنون؛ کولی، دوباره زار بزن!/ بغض فشرده می‌کُشدت؛ فریاد کن، هوار بزن!/ عشق است جمله هستی تو، جانت به نقد اوست گرو؛/ انکار خویشتن چه کنی؟ برشو به بام و جار بزن!/ آتش گرفته جان و تنت، پوشیده بس نشد سخنت؟/ شد تیره جان روشن تو؛ این پرده بر کنار بزن!/ «حق‌حق» فکنده حق‌طلبی - آخر نه کم ز مرغ شبی:/ دیوار خامشی بشکن؛ گلبانگ «یاریار» بزن!/ درگیرودارِ شورش تن، بشکن، بدر، ز ریشه بکن؛/ دل را بکش ز سینه برون، بر فرق انتظار بزن!/ ‏نه! این دلِ فضولِ تو را افزون بود شکنجه روا:/ گوشش بکش، ز خانه ببر، درکوچه‌اش به دار بزن!/ ‏نه! نه! مباد این به جنون! کاین شب‌چراغ آتش و خون/ طُرفه‌ست؛ زو بساز نگین، بر تاج روزگار بزن!/ ‏نه! نه! گل است این دل تو، زیبنده‌ی حمایل تو؛/ سنجاق کن شلال بر او، بر دوش و بر، به کار بزن!/ ‏نه! نه! نگاه دار ولی؛ میعاد چون رسید، دلی/ ‏چون مرغکی شکار شده، بر نیزه‌ی سوار بزن!»

کولی و نامه و عشق

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved