محله ای در شهر ناپل بالای تپه « کوه خدا» با چنان جمعیت انبوهی که همه انگار در یک خانه شلوغ با هم زندگی می کنند. سرنوشت پیرمردی با آرزوی پرواز و پسر نوجوانی ر آستانه ی پرتاب به جهان بزرگ ترها در این مکان نمادی با هم یکی می شود، تا شبی که همه ی شهر در آتش بازی شب عید و آغاز ندگی تازه ای در هم می آمیزد. « بومرنگ»ی که پر می کشد راه پیرمرد بالدار را به سوی شهر آرمانی اش می گشاید.

کوه خدا

€8.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved