• نظريّه‌های شكل‌گيری كرۀ زمين.
  • اطّلاعاتی مفيد و كامل در مورد كرۀ زمين، سيّارات، ستارگان و كهكشان.
  • چگونگی به وجود آمدن فصل‌ها؟
  • آيا می‌دانيد هميشه فقط يك نيمۀ كرۀ ماه را می‌بينيد؟
  • آيا می‌دانيد ستارگان هم می‌ميرند؟
  • در مورد انفجار بزرگ و پيدايش كهكشان‌ها چی می‌دانيد؟

در اين كتاب، كودكان و نوجوانان با زبانی ساده امّا دقيق و علمی، با نظريّه‌های پيدايش زمين، سيّارات، ستارگان و كهكشان‌ها آشنا می‌شوند.

(کیهان (از مجموعه دایره‌المعارف کودک و نوجوان لاروس

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved