«جان مینارد کینز» بزرگترین و بی‌گمان پرنفوذترین اقتصاددان سده بیستم بود که نظریه‌های اقتصادی او از تجربه عملی و مستقیم سه موقعیت مهم و کلیدی جهان در سده بیستم بهره برد. قرارداد صلح پس از جنگ جهانی اول، رکورد اقتصادی بزرگ پس از جنگ و جنگ جهانی دوم. تاثیر اندیشه‌های اقتصاد کینز پس از جنگ دوم در اقتصاد انگلستان و آمریکا موجب شد تا نظریه‌‌های ضدبحران و رکود اقتصادی وی بتواند تحولات جدی در اقتصاد این کشورها ایجاد کند.

گام به گام با جهان فلسفه مدرن: کینز

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved