گاهنامه سدگان از ۴ بخش تشکیل می‌شود: ابتدا ارائه‌ی تعریفی دقیق و مختصر از انواع گاه‌شماری ایرانی، اسلامی، مسیحی نحوه‌ی تبدیل انواع تاریخ‌های یادشده به یکدیگر را به‌طور مشروح توضیح می‌دهد. آن‌گاه فرمول‌ها و جداول لازم برای تبدیل را در اختیار خواننده قرار می‌دهد و موارد خاص و استثنایی مکمل روش‌های استفاده از رابطه‌های تبدیل را در اختیار خواننده قرار می‌دهد و موارد خاص و استثنایی مکمل روش‌های استفاده از رابطه‌های تبدیل را به‌دقت روشن می‌سازد. در بخش‌های چهارگانه‌ی کتاب که بدنه‌ی اصلی آن را تشکیل می‌دهد جدول‌های تطبیقی تاریخ‌های هجری قمری و شمسی به یکدیگر، و هجری قمری و شمسی به میلادی و میلادی به هجری شمسی مربوط به سدگانی که از نظر کاربردی بسامدند را ارائه می‌کند. با مراجعه به این جداول کاربر به‌راحتی معادل تاریخ مورد نظر خود را در هر یک از گاه‌شماری‌های دیگر می‌یابد.

گاهنامه سدگان: شیوه تبدیل تاریخ و جداول تطبیقی تاریخ سده‌های ۱۳و ۱۴ هجری شمسی

€27.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved