گفته بودند که از دل برود يار چو از ديده برفت | سال‌ها هست که از ديده‌ي من رفتي ليک | دلم از مهر تو آکنده هنوز | دفتر عمر مرا | دست ايام ورق‌ها زده است | زير بار غم عشق | قامتم خم شد و پشتم بشکست | در خيالم اما | همچنان روز نخست | تويي آن قامت بالنده هنوز | در قمار غم عشق | دل من بردي و با دست تهي | منم آن عاشق بازنده هنوز | آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش | گر که گورم بشکافند عيان مي‌بينند | زير خاکستر جسمم باقيست | آتشي سرکش و سوزنده هنوز

گزینه اشعار حمید مصدق

€15.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved