«ايران درودی» نامی آشنا در عرصه نقاشی امروز ايران است كه بيش‌تر با رنگ‌ها و فضاهای خاص و منحصر به فردش كه ملهم از نورهای درونی اويند، شناخته می‌شود، نورهایی كه هر بار به شكلی در قلم‌موی نقاش، خود را يافته و بر زمينه‌ای از بی‌تابی‌ها و روياهای او ياس‌ها و اميدهای ما را نمايانده‌اند.

گفتگو با ایران درودی

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved