در این کتاب، فرد باتینگ با بیانی روشن، منابع و سیر تحول گونه ی هنری ای سرکش را در دو سده بالندگی آن پی گرفته است. بدین منظور، او متن های کلیدی، ریشه ها و نویسندگان آن ها را و نیز موقعیت فرهنگی و تاریخی و شیوه ی برخورد منتقدانه با آن ها را بررسی می کند. گوتیک سبک ها و مسایل گوناگون این گونه ی ادبی را در کانون توجه قرار می دهد و اهمیت فرهنگی نمودگارهای عمده ی آن را تحلیل می کند: اشباح، هیولاها، خون آشامان، بدل ها و هراس هایی که نمودگارهای خاص آن هستند. باتینگ در جست وجوی تاریخ آن، از ریشه های اصلی در سده ی هجدهم تا نمونه های مدرن و پست مدرن است. او چشم اندازی گسترده بر بن مایه ها، انگاره ها و جلوه هایی را به دست می دهد که نه تنها این گونه ی هنری را تعریف می کند، بلکه پیوستاری و بازپدیداری بی پایان آن در فرهنگ و ادبیات «عامه پسند» و نیز «والا» همچنان ادامه دارد...

گوتیک

€16.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved