ما به تنوع كيفي كه مشخصه آثار آپولينر است، و ناشي از آميختگي كار شعر و قصه از سويي و اجبار او به طرح ماجراهاي زندگي روزمره از سويي ديگر است، كاري نداريم. طرح ما فقط شناخت آپولينر از روي آثار اوست. به نوشته‌هاي او ، هر چه كه باشد، مراجعه مي‌كنيم تا او را بدون نقاب يا با نقاب هر جا كه لازم آيد ببينيم.

گیوم آپولینر در آیینه‌ی آثارش

€17.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved