ما به تنوع كيفي كه مشخصه آثار آپولينر است، و ناشي از آميختگي كار شعر و قصه از سويي و اجبار او به طرح ماجراهاي زندگي روزمره از سويي ديگر است، كاري نداريم. طرح ما فقط شناخت آپولينر از روي آثار اوست. به نوشته‌هاي او ، هر چه كه باشد، مراجعه مي‌كنيم تا او را بدون نقاب يا با نقاب هر جا كه لازم آيد ببينيم.

گیوم آپولینر در آیینه‌ی آثارش

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved