"یادها" مسیر زندگی نویسنده است در 15 فصل‌. از دوران کودکی تا استقرار جمهوری اسلامی و پناهندگی سیاسی در فرانسه. هر یک از فصل‌ها تصویریست جداگانه از موقعیت اجتماعی، روندهای سیاسی، فکرها، کنش‌ها و واکنش‌های نویسنده در دوره‌ای از زندگی او.

فصل اول، تهران دهۀ 20، با این تصویر آغاز می‌شود:

"در آن لحظۀ هولناک چهار-‌‌ پنج ساله بودم. هنگامی که در کوچۀ تنگ و خاکی محل زندکی‌مان، دروازه شمیران، آژان محله چادر دایۀ دوست‌ داشتنی و مهربانم فاطمه سلطان را از سرش کشید و بی‌اعتنا به التماس‌ها و گریه‌زاری او چادرش را پاره پاره کرد و ریخت توی جوی آب پُر از آشغال کنار کوچه. وحشتزده و گریان که به خانه رسیدم، پدرم در آغوشم گرفت و گفت "آژان خیلی کار بدی کرده اما همیشه یادت یاشه که چادر چیز خوبی نیست وزن‌ها رو بی‌دست وپا و ضعیف می‌کنه!"

به عمق حرف پدرم تنها زمانی پی بردم که سرنوشت جامعه به گونه‌ای دیگر رقم خورد. آنچه به زور از سر دایه‌ام برداشتند، در جمهوری اسلامی می‌خواستند به زور بر سر من بگذارند."

فصل‌های دیگر: تهران، دهۀ 30/ پاریس، 1335/ باورها، پیوندها و گسست‌ها/ جشنوارۀ جوانان در مسکو، 1336/ ونزوئلا 1339/ ایران، 1342/ الجزایر و چه‌ گوارا، 1343/ پاریس، 1344/ پراگ، 1344/ کوبا، 1345/ پاریس، ماه می 1968/ تهران موسسۀ تحقیقات علوم اجتماعی/ زندان، 1357-1351/ انقلاب، 1357

یادها | جلد اول

SKU: 3173/2013201320132
14,00€Price
 • نویسنده: ویدا حاجبی تبریزی

  داستان بلند


  چاپ اول: 2010

  234 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved